Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων βασικού ελέγχου ταυτότητας για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τομέα για τον βασικό έλεγχο ταυτότητας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προεπιλεγμένος τομέας

Ορίζει τον προεπιλεγμένο τομέα για τον βασικό έλεγχο ταυτότητας.


Πίνακας περιεχομένων