Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής, Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής, Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης απόρριψης και Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης απόρριψης, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες των κανόνων εξουσιοδότησης .NET.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα .Σελίδα "Κανόνες εξουσιοδότησης .NET".

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Για όλους τους χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο τόσο για ανώνυμους χρήστες όσο και για χρήστες των οποίων η ταυτότητα έχει ελεγχθεί.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει αυτόν τον κανόνα κάτω από οποιουσδήποτε άλλους κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Εάν αυτός ο κανόνας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας κανόνων, θα απαγορεύεται σε όλους τους χρήστες η πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Όλοι οι ανώνυμοι χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για χρήστες των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ελεγχθεί.

Σημείωση

Αν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κανόνα, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη και κωδικό πρόσβασης ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας.

Καθορισμένοι ρόλοι ή ομάδες χρηστών

Επιλέξτε την επιλογή αυτή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για συγκεκριμένους ρόλους ή ομάδες χρηστών.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κανόνα, όλα τα μέλη των καθορισμένων ρόλων και ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη για βασικό ή προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας, καθώς και κωδικό πρόσβασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας.

Καθορισμένοι χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη για βασικό ή προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας, καθώς και κωδικό πρόσβασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας.

Εφαρμογή αυτού του κανόνα σε συγκεκριμένα ρήματα

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να εφαρμοστεί ο κανόνας εξουσιοδότησης σε συγκεκριμένα ρήματα, όπως GET ή POST.


Πίνακας περιεχομένων