Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής , Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής, Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης ή Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης για να ορίσετε κανόνες πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Για όλους τους χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο τόσο για ανώνυμους χρήστες όσο και για χρήστες των οποίων η ταυτότητα έχει ελεγχθεί. Από προεπιλογή, έχει ρυθμιστεί ένας κανόνας αποδοχής Για όλους τους χρήστες.

Όλοι οι ανώνυμοι χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για χρήστες των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ελεγχθεί.

Καθορισμένοι ρόλοι ή ομάδες χρηστών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο τόσο για συγκεκριμένους ρόλους ή ομάδες χρηστών των Microsoft Windows.

Καθορισμένοι χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

Εφαρμογή αυτού του κανόνα σε συγκεκριμένα ρήματα

Καθορίζει ότι ο κανόνας ισχύει σε συγκεκριμένα ρήματα HTTP, όπως GET ή POST.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων