Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ως για να επιλέξετε τη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για πρόσβαση σε περιεχόμενο από τη φυσική διαδρομή που καθορίστηκε για την τοποθεσία, την εφαρμογή ή τον εικονικό κατάλογο. Η φυσική διαδρομή μπορεί να είναι μια διαδρομή σε έναν κατάλογο στον τοπικό υπολογιστή ή σε έναν κατάλογο ή κοινόχρηστο στοιχείο σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Συγκεκριμένος χρήστης

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκχωρήσετε πιστοποιήσεις για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη που έχει πρόσβαση στη φυσική διαδρομή.

Ορισμός

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων από το οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη που διαθέτει πρόσβαση στη φυσική διαδρομή. Αυτός ο χρήστης θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο στην καθορισμένη φυσική διαδρομή. Αυτό το κουμπί διατίθεται μόνο εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Συγκεκριμένος χρήστης στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ως.

Χρήστης εφαρμογής (έλεγχος ταυτότητας διέλευσης)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας διέλευσης. Με αυτήν την επιλογή, οι υπηρεσίες IIS χρησιμοποιούν τις πιστοποιήσεις του χρήστη, που υποβάλλει την αίτηση, για την πρόσβαση στη φυσική διαδρομή.

Για ανώνυμες αιτήσεις, οι υπηρεσίες IIS χρησιμοποιούν την ταυτότητα που έχει ρυθμιστεί για τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας για πρόσβαση στη φυσική διαδρομή. Από προεπιλογή, αυτή η ταυτότητα είναι ο ενσωματωμένος λογαριασμός IUSR.

Για τις αιτήσεις που υπόκεινται σε έλεγχο ταυτότητας, οι υπηρεσίες IIS χρησιμοποιούν το σύνολο πιστοποιήσεων, που έχει υποστεί έλεγχο ταυτότητας, του χρήστη που υποβάλλει την αίτηση, για την πρόσβαση στη φυσική διαδρομή. Βεβαιωθείτε ότι η ταυτότητα του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών που εξυπηρετεί αυτήν την εφαρμογή διαθέτει δικαίωμα ανάγνωσης στη φυσική διαδρομή, ώστε ο χρήστης η ταυτότητα του οποίου έχει ελεγχθεί να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη φυσική διαδρομή.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων