Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή συμβολοσειρών ερωτήματος ή το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη συμβολοσειρών ερωτήματος, για να προσθέσετε μια συμβολοσειρά ερωτήματος στη λίστα συμβολοσειρών ερωτήματος, για τις οποίες η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Συμβολοσειρά ερωτήματος

Καθορίζει τη συμβολοσειρά ερωτήματος για την οποία η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων