Οι κεφαλίδες κεντρικού υπολογιστή σάς επιτρέπουν να αντιστοιχίζετε πολλές τοποθεσίες σε μία διεύθυνση IP σε ένα διακομιστή Web, χωρίς να αντιστοιχίζετε μια μοναδική διεύθυνση IP σε κάθε τοποθεσία Web ή να καθορίζετε μη τυπικούς αριθμούς θυρών TCP. Η χρήση κεφαλίδων κεντρικού υπολογιστή είναι ο συνήθης τρόπος για φιλοξενία πολλών τοποθεσιών Web.

Σημειώσεις

Η παρακάτω λίστα αναφέρει τα βήματα που θα πρέπει να εκτελεστούν στις υπηρεσίες IIS για την προσθήκη ενός ή περισσότερων ονομάτων κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή σε μια διεύθυνση IP. Αφού ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα, πρέπει στη συνέχεια, να καταχωρήσετε το όνομα ή τα ονόματα κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή με το κατάλληλο σύστημα επίλυσης ονομάτων. Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε ένα intranet, καταχωρήστε το όνομα ή τα ονόματα κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή με το σύστημα επίλυσης ονομάτων του intranet. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet, καταχωρήστε το όνομα ή τα ονόματα κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή στο σύστημα ονομάτων τομέα (DNS), η διαχείριση του οποίου γίνεται από το InterNic.

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Προσθήκη μιας τοποθεσίας Web στο διακομιστή Web.

Προσθήκη τοποθεσίας (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Επεξεργαστείτε τη σύνδεση της τοποθεσίας Web και προσθέστε ένα όνομα κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή ή δημιουργήστε μια νέα σύνδεση με το όνομα κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή.

Ρύθμιση συνδέσεων για μια τοποθεσία (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Προσθέστε επιπλέον συνδέσεις με την ίδια διεύθυνση IP και αριθμό θύρας, αλλά με διαφορετικές κεφαλίδες κεντρικού υπολογιστή εάν θέλετε να εκχωρήσετε επιπλέον τοποθεσίες σε μία διεύθυνση IP.

Ρύθμιση ονομάτων κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή για μια τοποθεσία Web (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων