Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων χρηστών .NET για να ορίσετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής

Ορίζει την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής για Χρήστες .NET. Το IIS 7 περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες παροχής:

  • AspNetSqlMembershipProvider - Χρησιμοποιήστε αυτήν την υπηρεσία παροχής για αποθήκευση των πληροφοριών χρήστη σε μια βάση δεδομένων διακομιστή SQL.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων