Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Φιλτράρισμα αιτήσεων για την τοποθεσία FTP, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις φιλτραρίσματος αιτήσεων για την τοποθεσία FTP. Το φιλτράρισμα αιτήσεων FTP είναι μια δυνατότητα ασφαλείας που επιτρέπει στις υπηρεσίες παροχής Internet (ISP) και στις υπηρεσίες παροχής εφαρμογών να περιορίζουν τη συμπεριφορά πρωτοκόλλου και περιεχομένου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων μπορείτε να καθορίσετε μια λίστα επεκτάσεων ονομάτων αρχείων που επιτρέπονται ή απορρίπτονται.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

Καθορίζει μια λίστα επεκτάσεων ονομάτων αρχείων, για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Κρυφά τμήματα

Καθορίζει μια λίστα κρυφών τμημάτων, για τα οποία η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση και δεν θα τα περιλαμβάνει στις εμφανίσεις καταλόγου.

Μη επιτρεπόμενες ακολουθίες URL

Καθορίζει μια λίστα ακολουθιών URL, για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση.

Εντολές

Καθορίζει μια λίστα εντολών FTP, για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP για να ρυθμίσετε τις γενικές ιδιότητες και τα όρια αιτήσεων FTP.

Αποδοχή επέκτασης ονόματος αρχείου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή επέκτασης ονόματος αρχείου για να προσθέσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα των επιτρεπόμενων επεκτάσεων ονομάτων αρχείων.

Απόρριψη επέκτασης ονόματος αρχείου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη επέκτασης ονόματος αρχείου για να προσθέσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα των μη επιτρεπόμενων επεκτάσεων ονομάτων αρχείων.

Προσθήκη κρυφού τμήματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κρυφού τμήματος για να προσθέσετε ένα κρυφό τμήμα στη λίστα κρυφών τμημάτων.

Προσθήκη ακολουθίας URL

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μη επιτρεπόμενης ακολουθίας URL για να προσθέσετε μια ακολουθία URL στη λίστα των μη επιτρεπόμενων ακολουθιών URL.

Αποδοχή εντολής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή εντολής για να προσθέσετε μια εντολή FTP στη λίστα των επιτρεπόμενων εντολών FTP.

Απόρριψη εντολής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη εντολής για να προσθέσετε μια εντολή FTP στη λίστα των μη επιτρεπόμενων εντολών FTP.

Προειδοποίηση

Εάν αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στο διακομιστή σας. Για παράδειγμα, εάν απορρίψετε την πρόσβαση για τις εντολές USER και PASS, οι χρήστες δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή FTP.

Κατάργηση

Καταργεί από τη λίστα μια επέκταση ονόματος αρχείου, ένα κρυφό τμήμα, μια ακολουθία URL ή μια εντολή.


Πίνακας περιεχομένων