Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Προφίλ .NET για να διαχειριστείτε μια λίστα ιδιοτήτων προφίλ που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προσαρμοσμένων πληροφοριών που απαιτεί η εφαρμογή.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της ιδιότητας προφίλ.

Τύπος δεδομένων

Εμφανίζει τον τύπο δεδομένων για την ιδιότητα. Πρόκειται είτε για κοινό τύπο δεδομένων, όπως String, Int32, DateTime, StringCollection, κτλ. είτε για προσαρμοσμένο τύπο δεδομένων που περιλαμβάνει προσαρμοσμένες πληροφορίες που μεταβιβάζονται στην υπηρεσία παροχής προφίλ.

Προεπιλεγμένη τιμή

Εμφανίζει την τιμή με την οποία προετοιμάζεται η ιδιότητα.

Ανώνυμη εκχώρηση

Δηλώνει εάν η ιδιότητα είναι διαχειριζόμενη για ανώνυμους χρήστες. Η τιμή είναι είτε TRUE είτε FALSE.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη ιδιότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ιδιότητας προφίλ .NET από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια ιδιότητα προφίλ .NET.

Προσθήκη ομάδας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη ομάδας" από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια ομάδα στις ιδιότητες του προφίλ .NET των ομάδων.

Προσθήκη ιδιότητας σε ομάδα

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ιδιότητας προφίλ .NET στην ομάδα όνομα από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε ιδιότητες προφίλ .NET στην επιλεγμένη ομάδα.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ιδιότητας προφίλ .NET ή Επεξεργασία ιδιότητας προφίλ .NET στην ομάδα όνομα από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη ιδιότητα του προφίλ .NET.

Μετονομασία

Ενεργοποιεί το πεδίο Όνομα της επιλεγμένης ιδιότητας προφίλ .NET έτσι, ώστε να μπορείτε να μετονομάσετε την ιδιότητα.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τη δυνατότητα Προφίλ .NET.

Ορισμός προεπιλεγμένης υπηρεσίας παροχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων προφίλ από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής για τη δυνατότητα.

Υπηρεσίες παροχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες παροχής από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον υπηρεσίες παροχής για τη δυνατότητα του προφίλ .NET.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων