Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή εντολής ή Απόρριψη εντολής για να προσθέσετε μια εντολή FTP στη λίστα εντολών για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα απορρίπτει την πρόσβαση.

Προειδοποίηση

Εάν αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στο διακομιστή σας. Για παράδειγμα, εάν απορρίψετε την πρόσβαση για τις εντολές USER και PASS, οι χρήστες δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εντολή

Καθορίζει την εντολή FTP, για την οποία η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα απορρίπτει την πρόσβαση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων