Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Κανόνες εξουσιοδότησης FTP για να διαχειριστείτε τη λίστα των κανόνων αποδοχής ή άρνησης που ελέγχουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Οι κανόνες εμφανίζονται σε μια λίστα. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κανόνων για να επιτρέψετε την πρόσβαση σε ορισμένους χρήστες και ταυτόχρονα να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε άλλους. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Κανόνες εξουσιοδότησης FTP για να δείτε πληροφορίες σχετικά με άλλους κανόνες, όπως Λειτουργία, Χρήστες, Ρόλοι ή Δικαιώματα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο κανόνα. Οι τιμές μπορεί να είναι Αποδοχή ή Άρνηση. Η τιμή Τύπος υποδεικνύει εάν ο κανόνας προορίζεται για την αποδοχή ή άρνηση πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Σημείωση

Εάν σε ένα ρόλο, σε ένα χρήστη ή σε μια ομάδα έχει απαγορευτεί ρητά η πρόσβαση από έναν κανόνα, δεν μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση από άλλον κανόνα. Για να επιτρέψετε την πρόσβαση, πρέπει να δημιουργήσετε τους κανόνες και ο κανόνας αποδοχής θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Χρήστες

Εμφανίζει τα ονόματα χρηστών ή τις ομάδες χρηστών στους οποίους εφαρμόζεται ο κανόνας.

Ρόλοι

Εμφανίζει το ρόλο των Microsoft Windows ή τους ρόλους .NET για τους οποίους εφαρμόζεται ο κανόνας, για παράδειγμα, ο ρόλος διαχειριστή.

Δικαιώματα

Εμφανίζει τα δικαιώματα FTP, στα οποία εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας, για παράδειγμα, δικαιώματα ανάγνωσης ή εγγραφής.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη κανόνα αποδοχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής, για να μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα αποδοχής.

Προσθήκη κανόνα άρνησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης, για να μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα άρνησης.

Επεξεργασία

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο κανόνα.

Κατάργηση

Καταργεί τον επιλεγμένο κανόνα.

Σημείωση

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους για την εξουσιοδότηση FTP, θα πρέπει επίσης να ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τον έλεγχο ταυτότητας FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων