Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Κανόνες σύνταξης WebDAV για να διαχειριστείτε τη λίστα των κανόνων σύνταξης που ελέγχουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Οι κανόνες εμφανίζονται σε μια λίστα. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κανόνων για να επιτρέψετε την πρόσβαση σε ορισμένους χρήστες και ταυτόχρονα να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε άλλους. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Κανόνες σύνταξης WebDAV για να δείτε πληροφορίες σχετικά με άλλους κανόνες, όπως Διαδρομή, Χρήστες, Ρόλοι ή Πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Διαδρομή

Εμφανίζει το όνομα του αρχείου ή την επέκταση του ονόματος αρχείου, για το οποίο ο δείκτης χειρισμού θα επεξεργαστεί μια αίτηση. Η τιμή μπορεί να είναι είτε ένα συγκεκριμένο όνομα αρχείου, όπως WebResource.axd είτε ένας χαρακτήρας μπαλαντέρ (*) με συγκεκριμένη επέκταση, όπως *.exe.

Χρήστες

Εμφανίζει τα ονόματα χρηστών στους οποίους εφαρμόζεται ο κανόνας.

Ρόλοι

Εμφανίζει τις ομάδες των Microsoft Windows, στις οποίες εφαρμόζεται ο κανόνας, για παράδειγμα η ομάδα Διαχειριστών.

Πρόσβαση

Εμφανίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, στα οποία εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας, για παράδειγμα, δικαιώματα ανάγνωσης ή εγγραφής.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ενεργοποίηση WebDAV

Ενεργοποιεί τη δυνατότητα WebDAV.

Απενεργοποίηση WebDAV

Απενεργοποιεί τη δυνατότητα WebDAV.

Προσθήκη κανόνα σύνταξης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα σύνταξης, για να μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα σύνταξης.

Επεξεργασία

Επιτρέπει την τροποποίηση του επιλεγμένου κανόνα.

Κατάργηση

Καταργεί τον επιλεγμένο κανόνα.

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο επάνω στη λίστα.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο κάτω στη λίστα.

Ρυθμίσεις WebDAV

Ανοίγει τη σελίδα Ρυθμίσεις WebDAV για να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της δυνατότητας WebDAV.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων