Χρησιμοποιήστε την Αρχική σελίδα για να προβάλετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες για ρύθμιση στη IIS Manager.

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιες δυνατότητες και χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή για να εμφανίσετε τις δυνατότητες σε διαφορετικές μορφές, για παράδειγμα, εικονίδια ή λεπτομέρειες. Εάν επιλέξετε Λεπτομέρειες από την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή, μπορείτε να ταξινομήσετε τις δυνατότητες κάνοντας κλικ σε μία από τις στήλες στην Αρχική σελίδα.

Η Αρχική σελίδα εμφανίζεται όταν ισχύουν οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχετε επιλέξει την Προβολή 'Δυνατότητες'.

  • Έχετε κάνει κλικ σε ένα διακομιστή Web, μια τοποθεσία, μια εφαρμογή, έναν εικονικό κατάλογο ή φυσικό κατάλογο στο δέντρο, στο παράθυρο Συνδέσεις ή έχετε επιλέξει ένα αρχείο στην Προβολή περιεχομένου και έπειτα έχετε κάνει κλικ στην επιλογή Εναλλαγή σε προβολή 'Δυνατότητες'.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων