Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κρυφού τμήματος, για να προσθέσετε ένα τμήμα URL στη λίστα των τμημάτων URL για το οποίο η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση. Ένα τμήμα URL αποτελεί μέρος μιας διαδρομής URL που βρίσκεται μεταξύ των σημαδιών καθέτου (/).

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Κρυφό τμήμα

Καθορίζει το τμήμα URL για το οποίο η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Σημείωση

Τα τμήματα URL που βρίσκονται στη λίστα κρυφών τμημάτων δεν θα εμφανίζονται στις εμφανίσεις καταλόγου.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων