Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη διεύθυνσης URL που θα επιτρέπεται πάντα, για να προσθέσετε μία ακολουθία URL στη λίστα των ακολουθιών URL για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει πάντα την πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Διεύθυνση URL

Καθορίζει τη διεύθυνση URL για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει πάντα την πρόσβαση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων