Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής, Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής, Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης ή Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης για να ορίσετε κανόνες πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Σημαντικό

Οι κανόνες εξουσιοδότησης των Microsoft Windows ορίζουν ότι εάν έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε έναν χρήστη, ο κανόνας απόρριψης αποκτά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων κανόνων.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Για όλους τους χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο τόσο για ανώνυμους χρήστες όσο και για χρήστες των οποίων η ταυτότητα έχει ελεγχθεί.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει αυτόν τον κανόνα κάτω από οποιουσδήποτε άλλους κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Εάν αυτός ο κανόνας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας κανόνων, θα απαγορεύεται σε όλους τους χρήστες η πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Όλοι οι ανώνυμοι χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για χρήστες των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ελεγχθεί.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κανόνα, όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη για βασικό ή προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας, καθώς και κωδικό πρόσβασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας.

Καθορισμένοι ρόλοι ή ομάδες χρηστών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο τόσο για συγκεκριμένους ρόλους ή ομάδες χρηστών των Microsoft Windows.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κανόνα, όλα τα μέλη των καθορισμένων ρόλων και ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη για βασικό ή προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας, καθώς και κωδικό πρόσβασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας.

Καθορισμένοι χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη για βασικό ή προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας, καθώς και κωδικό πρόσβασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας.

Ανάγνωση

Ορίζει εάν οι καθορισμένοι χρήστες έχουν δικαιώματα ανάγνωσης.

Εγγραφή

Ορίζει εάν οι καθορισμένοι χρήστες έχουν δικαιώματα εγγραφής.

Σημείωση

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους για την εξουσιοδότηση FTP, θα πρέπει επίσης να ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τον έλεγχο ταυτότητας FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων