Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα αποδοχής σύνδεσης ή Προσθήκη κανόνα άρνησης σύνδεσης για να προσθέσετε καταχωρήσεις στη λίστα Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4 που επιτρέπουν ή εμποδίζουν την πραγματοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων στο διακομιστή Web. Μπορείτε να επιτρέπετε ή να εμποδίζετε την πραγματοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων βάσει μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης IPv4 ή ενός εύρους διευθύνσεων IPv4.

Σημείωση

Μόνο οι διαχειριστές που χρησιμοποιούν τη IIS Manager στον τοπικό υπολογιστή μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της υπηρεσίας διαχείρισης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Καθορισμένη διεύθυνση IPv4

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να επιτρέπετε ή να εμποδίζετε την εκτέλεση απομακρυσμένων συνδέσεων από μια συγκεκριμένη διεύθυνση IPv4. Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IPv4 στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Περιοχή διευθύνσεων IPv4

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να επιτρέπετε ή να εμποδίζετε την εκτέλεση απομακρυσμένων συνδέσεων από ένα εύρος διευθύνσεων IPv4. Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, πληκτρολογήστε ένα εύρος διευθύνσεων IPv4 στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Μάσκα υποδικτύου

Πληκτρολογήστε μια μάσκα υποδικτύου για τη διεύθυνση IPv4 που καθορίσατε στο πλαίσιο Εύρος διευθύνσεων IPv4.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων