Το IIS 7.5 είναι ο ρόλος του Web Server (IIS) στοWindows Server® 2008 R2 και ο διακομιστής Web στο Windows® 7. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης IIS , όπως για παράδειγμα το IIS Manager, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους διακομιστών Web, τοποθεσιών και εφαρμογών.

Σε αυτήν την ενότητα:


Πίνακας περιεχομένων