Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή πιστοποιητικού για να εξαγάγετε πιστοποιητικά από ένα διακομιστή προέλευσης, όταν θέλετε να εφαρμόσετε το ίδιο πιστοποιητικό σε διακομιστή προορισμού ή όταν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για ένα πιστοποιητικό και για το σχετικό ιδιωτικό κλειδί.

Σημείωση

Εάν συσχετίσετε έναν κωδικό πρόσβασης με το πιστοποιητικό, ο χρήστης που θα εισαγάγει το πιστοποιητικό θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή του πιστοποιητικού στο διακομιστή προορισμού.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εξαγωγή σε

Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου στο πλαίσιο Εξαγωγή σε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να μεταβείτε στο όνομα ενός αρχείου, όπου θα αποθηκευτεί το πιστοποιητικό προς εξαγωγή.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, εάν θέλετε να συσχετίσετε έναν κωδικό πρόσβασης με το εξαγόμενο πιστοποιητικό.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων