Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Aποθήκευση εξόδου στο cache για να ρυθμίσετε την αποθήκευση των δεδομένων εξόδου στο cache και τους κανόνες που ελέγχουν την αποθήκευση στο cache του περιεχομένου που εξυπηρετείται.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επέκταση

Εμφανίζει την επέκταση του ονόματος αρχείου για την οποία εφαρμόζεται ο κανόνας αποθήκευσης στο cache.

Πολιτική λειτουργίας χρήστη

Εμφανίζει τη συμπεριφορά αποθήκευσης στο cache της λειτουργίας χρήστη για τον κανόνα:

  • Αποθήκευση στο cache μέχρι την αλλαγή: το περιεχόμενο αποθηκεύεται στο cache έως ότου οι υπηρεσίες IIS λάβουν μια ειδοποίηση αλλαγής των ρυθμίσεων.

  • Cache για χρονική περίοδο: το περιεχόμενο αποθηκεύεται στο cache για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν μια ειδοποίηση αλλαγής αρχείου ή ρυθμίσεων εκκαθαρίσει το cache πριν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

  • Να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε αποθήκευση στο cache: η δυνατότητα αποθήκευσης στο cache της λειτουργίας χρήστη έχει απενεργοποιηθεί.

  • Να μην γίνεται αποθήκευση στο cache: η δυνατότητα αποθήκευσης στο cache της λειτουργίας χρήστη δεν έχει ρυθμιστεί.

Πολιτική λειτουργίας πυρήνα

Εμφανίζει τη συμπεριφορά αποθήκευσης στο cache λειτουργίας πυρήνα για τον κανόνα:

  • Αποθήκευση στο cache μέχρι την αλλαγή: το περιεχόμενο αποθηκεύεται στο cache έως ότου οι υπηρεσίες IIS λάβουν μια ειδοποίηση αλλαγής των ρυθμίσεων.

  • Cache για χρονική περίοδο: το περιεχόμενο αποθηκεύεται στο cache για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν μια ειδοποίηση αλλαγής αρχείου ή ρυθμίσεων εκκαθαρίσει το cache πριν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

  • Να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε αποθήκευση στο cache: η δυνατότητα αποθήκευσης στο cache λειτουργίας πυρήνα έχει απενεργοποιηθεί.

  • Να μην γίνεται αποθήκευση στο cache: η δυνατότητα αποθήκευσης στο cache λειτουργίας πυρήνα δεν έχει ρυθμιστεί.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα αποθήκευσης στο cache στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο κανόνα αποθήκευσης στο cache.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα αποθήκευσης στo cache, στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο κανόνα αποθήκευσης στο cache.

Κατάργηση

Καταργεί τον επιλεγμένο κανόνα αποθήκευσης στο cache.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων cache εξόδου στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων εξόδου στο cache.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων