Το URLScan ήταν ένα βοηθητικό πρόγραμμα της Microsoft το οποίο σας επέτρεπε να εποπτεύετε όλες τις εισερχόμενες διευθύνσεις URL και να καταργείτε ορισμένες συμβολοσειρές πριν από την επεξεργασία τους. Με αυτό τον τρόπο οι διαχειριστές διακομιστών Web είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ενέργειες όπως τον αποκλεισμό ορισμένων εκτελέσιμων, τη δημιουργία κρυφών καταλόγων που δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν με το πρωτόκολλο HTTP, τον καθορισμό ορίων για συνδέσεις, και άλλα. Όλη αυτή η λειτουργικότητα έχει συμπεριληφθεί σε αυτήν την έκδοση των υπηρεσιών IIS.

Σημειώσεις

Εάν χρησιμοποιούσατε το εργαλείο URLScan στο IIS 6.0 και διαθέτετε μια βιβλιοθήκη παραστάσεων στο αρχείο Urlscan.ini, μπορείτε να μετεγκαταστήσετε αυτές τις παραστάσεις στα νέα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων XML του IIS 7 για να συνεχίσετε το φιλτράρισμα των αιτήσεων HTTP για τις ίδιες παραστάσεις.

Εάν δεν μπορείτε να μετεγκαταστήσετε αυτές τις παραστάσεις αμέσως, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ίδιο αρχείο Urlscan.ini. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο URLScan, ωστόσο το πρόγραμμα εγκατάστασης για το UrlScan έκδοση 2.5 δεν λειτουργεί στο Windows Server® 2008 R2. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αντιγράψτε τα αρχεία Urlscan.dll και Urlscan.ini στο διακομιστή, όπου εκτελείται το IIS 7 και έπειτα ρυθμίστε το Urlscan.dll ως καθολικό φίλτρο ISAPI στο IIS.

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το φιλτράρισμα αιτήσεων.

Overview of Request Filtering (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του IIS 7 για το φιλτράρισμα των αιτήσεων HTTP.

Ρύθμιση παραμέτρων του φιλτραρίσματος αιτήσεων (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων