Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων για να αλλάξετε το λογαριασμό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για την ανώνυμη πρόσβαση στις τοποθεσίες και στις εφαρμογές. Από προεπιλογή, το IIS 7 χρησιμοποιεί το IUSR ως λογαριασμό ανώνυμης πρόσβασης. Αυτός ο λογαριασμός δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του IIS 7.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού που θέλετε να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για να συνδέονται στις τοποθεσίες και στις εφαρμογές.

Σημαντικό

Η αλλαγή του λογαριασμού ανώνυμου χρήστη από IUSR σε διαφορετικό λογαριασμό δικτύου μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια, επειδή εκχωρείτε σε ανώνυμους χρήστες πιστοποιήσεις διαχείρισης που συσχετίζονται με αυτόν το λογαριασμό.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που συσχετίζεται με το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για να συνδέονται ανώνυμα στις τοποθεσίες και στις εφαρμογές.

Σημαντικό

Εάν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που συσχετίζεται με αυτόν το λογαριασμό, πρέπει επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων. Εάν ο κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό και ο κωδικός πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων δεν συμφωνούν, απενεργοποιείται η σχετική τοποθεσία ή εφαρμογή.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης που συσχετίζεται με το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για να συνδέονται ανώνυμα στις τοποθεσίες και στις εφαρμογές.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων