Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής ή το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα περιορισμού αποδοχής για να ορίσετε κανόνες που επιτρέπουν ή περιορίζουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, μια περιοχή διευθύνσεων IP ή ένα όνομα τομέα DNS.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Καθορισμένη διεύθυνση IPv4

Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής - Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση IPv4 στο πλαίσιο Καθορισμένη διεύθυνση IPv4 στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής όταν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IPv4.

Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης - Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση IPv4 στο πλαίσιο Καθορισμένη διεύθυνση IPv4 στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης όταν δεν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IPv4.

Περιοχή διευθύνσεων IPv4

Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής - Πληκτρολογήστε τη μικρότερη τιμή της περιοχής διευθύνσεων IPv4 που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο Καθορισμένη διεύθυνση IPv4 στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής. Κάντε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια περιοχή διευθύνσεων IPv4. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου.

Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης - Πληκτρολογήστε τη χαμηλότερη τιμή της περιοχής διευθύνσεων IPv4 που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο Περιοχή διευθύνσεων IPv4 στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν δεν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια περιοχή διευθύνσεων IPv4. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου.

Μάσκα

Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής - Πληκτρολογήστε μια μάσκα υποδικτύου στο πλαίσιο Μάσκα στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια περιοχή διευθύνσεων IPv4. Όταν η υπηρεσία IIS αξιολογεί αυτήν τη μάσκα υποδικτύου με τη διεύθυνση IPv4 που έχει καταχωρηθεί στο πλαίσιο Περιοχή διευθύνσεων IPv4, καθορίζονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια ενός χώρου διευθύνσεων IPv4.

Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης - Πληκτρολογήστε τη μάσκα υποδικτύου που σχετίζεται με την περιοχή διευθύνσεων IPv4 στο πλαίσιο Μάσκα στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν δεν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια περιοχή διευθύνσεων IPv4. Όταν η υπηρεσία IIS αξιολογεί αυτήν τη μάσκα υποδικτύου με τη διεύθυνση IPv4 που έχει καταχωρηθεί στο πλαίσιο Περιοχή διευθύνσεων IPv4, καθορίζονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια ενός χώρου διευθύνσεων IPv4.

Όνομα τομέα

Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής - Πληκτρολογήστε ένα πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα DNS στο πλαίσιο Όνομα τομέα στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής όταν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για έναν τομέα DNS.

Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης - Πληκτρολογήστε ένα πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα DNS στο πλαίσιο Όνομα τομέα στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης όταν δεν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο για έναν τομέα DNS.

Για να εμφανίσετε την επιλογή Όνομα τομέα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τους περιορισμούς ονομάτων τομέα, χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων