Χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων", για να δημιουργήσετε μία λίστα επεκτάσεων ονομάτων αρχείων, για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση. Αυτό θα σας βοηθήσει να περιορίσετε συγκεκριμένους τύπους αρχείων και να αυξήσετε την ασφάλεια του διακομιστή Web.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Επέκταση ονόματος αρχείου

Εμφανίζει την επέκταση ονόματος αρχείου, για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Επιτρέπεται

Εμφανίζει την κατάσταση της επέκτασης ονόματος του αρχείου. Η κατάσταση θα ορίζεται ως True αν επιτρέπεται η επέκταση ονόματος του αρχείου ή ως False αν δεν επιτρέπεται η επέκταση ονόματος του αρχείου.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποδοχή επέκτασης ονόματος αρχείου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή επέκτασης ονόματος αρχείου το οποίο σας επιτρέπει να προσθέσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα των επιτρεπόμενων επεκτάσεων ονομάτων αρχείων.

Απόρριψη επέκτασης ονόματος αρχείου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη επέκτασης ονόματος αρχείου το οποίο σας επιτρέπει να προσθέσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα των μη επιτρεπόμενων επεκτάσεων ονομάτων αρχείων.

Για κοινά στοιχεία, ανατρέξτε στη σελίδα Σελίδα "Φιλτράρισμα αιτήσεων".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων