Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων για να παρέχετε διαπιστευτήρια χρήστη με δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο από τη φυσική διαδρομή που καθορίστηκε για την τοποθεσία, την εφαρμογή ή τον εικονικό κατάλογο. Η φυσική διαδρομή μπορεί να είναι μια διαδρομή σε έναν κατάλογο στον τοπικό υπολογιστή ή σε έναν κατάλογο ή κοινόχρηστο στοιχείο σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ενός λογαριασμού χρήστη των Windows με πρόσβαση στη φυσική διαδρομή.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη που καθορίσατε στο πλαίσιο Όνομα χρήστη.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη που καθορίσατε στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων