Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Αναζήτηση στους καταλόγους FTP για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις περιεχομένου για την αναζήτηση σε έναν κατάλογο στο διακομιστή FTP. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους αναζήτησης στους καταλόγους, όλοι οι κατάλογοι χρησιμοποιούν τις ίδιες ρυθμίσεις.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Στυλ εμφάνισης καταλόγου

Καθορίζει τη μορφή χρήσης κατά την εμφάνιση των περιεχομένων ενός καταλόγου. Οι επιλογές είναι οι εξής:

  • MS-DOS - Εμφανίζει αρχεία και φακέλους χρησιμοποιώντας τη μορφή MS-DOS.

  • UNIX - Εμφανίζει αρχεία και φακέλους χρησιμοποιώντας τη μορφή UNIX.

Εικονικοί κατάλογοι

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται εικονικοί κατάλογοι κατά την εμφάνιση των περιεχομένων ενός καταλόγου. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται οι εικονικοί κατάλογοι. Διαφορετικά, οι εικονικοί κατάλογοι αποκρύπτονται.

Διαθέσιμα byte

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα byte κατά την εμφάνιση των περιεχομένων ενός καταλόγου.

Σημείωση

Τα διαθέσιμα byte που εμφανίζονται αντικατοπτρίζουν το εναπομείναν μέγεθος στο δίσκο ή τα διαθέσιμα byte που απομένουν, εάν έχει ενεργοποιηθεί όριο σε επίπεδο δίσκου ή σε επίπεδο φακέλου.

Τετραψήφιες χρονολογίες

Καθορίζει τη μορφή έτους που θα χρησιμοποιείται κατά την εμφάνιση της τελευταίας τροποποιημένης ημερομηνίας για κάθε αρχείο. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζει τις ημερομηνίες χρησιμοποιώντας τετραψήφιες χρονολογίες. Διαφορετικά, εμφανίζει τις ημερομηνίες χρησιμοποιώντας διψήφιες χρονολογίες.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις αλλαγές στη σελίδα της δυνατότητας Αναζήτηση στους καταλόγους FTP.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές στη σελίδα της δυνατότητας Αναζήτηση στους καταλόγους FTP.

Σημείωση

Εκτός από τη ρύθμιση παραμέτρων για την αναζήτηση στους καταλόγους σε ένα διακομιστή FTP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μηνύματα FTP για να προσαρμόσετε τα μηνύματα που εμφανίζονται όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο διακομιστή FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων