Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Προβολή περιεχομένου για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός στοιχείου επιλεγμένου στο δέντρο στο παράθυρο Συνδέσεις. Για παράδειγμα, επιλέξτε μια τοποθεσία και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή περιεχομένου για να δείτε τη λίστα των εφαρμογών, των εικονικών καταλόγων, των φυσικών καταλόγων και των αρχείων σε αυτήν την τοποθεσία.

Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ σε ένα αντικείμενο στη λίστα Περιεχόμενο και έπειτα να κάνετε κλικ στην Εναλλαγή σε προβολή 'Δυνατότητες' για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του αντικειμένου. Από την Αρχική σελίδα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δυνατοτήτων για το αντικείμενο, για παράδειγμα, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για μια εφαρμογή.

Σημείωση

Η IIS Manager δεν εμφανίζει αρχεία στο δέντρο, στο παράθυρο Συνδέσεις. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δυνατοτήτων για μεμονωμένα αρχεία, πρέπει να κάνετε δεξιό κλικ στο αρχείο, στην Προβολή Περιεχομένου και έπειτα να κάνετε κλικ στην Εναλλαγή σε προβολή 'Δυνατότητες'.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους. Εκτελέστε αναζήτηση στη λίστα πληκτρολογώντας κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Φίλτρο, αναπτύξτε τη λίστα Μετάβαση για να επιλέξετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση ή πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων για να καταργήσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το μοναδικό όνομα της τοποθεσίας.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο του αντικειμένου, για παράδειγμα, εφαρμογή ή εικονικός κατάλογος.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο Ενέργειες εξαρτώνται από τον τύπο του αντικειμένου που επιλέγετε στη σελίδα Περιεχόμενο. Επιπλέον, όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια τοποθεσία ή μια εφαρμογή, οι μόνες διαθέσιμες ενέργειες είναι Εναλλαγή σε προβολή 'Δυνατότητες', Περιήγηση και Ανανέωση.

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Προσθήκη εφαρμογής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εφαρμογής από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια εφαρμογή.

Προσθήκη χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στο διακομιστή Web.

Προσθήκη εικονικού καταλόγου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εικονικού καταλόγου από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε έναν εικονικό κατάλογο.

Προσθήκη τοποθεσίας Web

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσίας Web από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία Web που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP ή HTTPS για επικοινωνία.

Αναζήτηση

Ανοίγει το επιλεγμένο αντικείμενο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

Μετατροπή σε εφαρμογή

Μετατρέπει τον κατάλογο σε εφαρμογή.

Επεξεργασία συνδέσεων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις τοποθεσίας από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να καταργήσετε συνδέσεις τοποθεσίας για την επιλεγμένη τοποθεσία.

Εξερεύνηση

Ανοίγει τον φυσικό κατάλογο (στην Εξερεύνηση των Windows) ο οποίος αντιστοιχίζεται στον επιλεγμένο αντικείμενο.

Επεξεργασία δικαιωμάτων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες παραθύρων" για τον φυσικό κατάλογο που αντιστοιχίζεται στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Ανανέωση

Ανανεώνει τη σελίδα Περιεχόμενο.

Κατάργηση

Καταργεί το στοιχείο που έχει επιλεγεί από τη λίστα στη σελίδα.

Κατάργηση σύνδεσης

Καταργεί την επιλεγμένη σύνδεση.

Μετονομασία

Ενεργοποιεί το πεδίο Όνομα του επιλεγμένου αντικειμένου έτσι, ώστε να μπορείτε να το μετονομάσετε.

Επανεκκίνηση

Σταματά και επανεκκινεί την επιλεγμένη τοποθεσία. Η επανεκκίνηση μιας τοποθεσίας έχει ως αποτέλεσμα η τοποθεσία να μην είναι διαθέσιμη προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση.

Έναρξη

Εκκινεί την επιλεγμένη τοποθεσία.

Διακοπή

Διακόπτει την επιλεγμένη τοποθεσία. Η διακοπή μιας τοποθεσίας έχει ως αποτέλεσμα η τοποθεσία να μην είναι διαθέσιμη έως ότου εκκινηθεί.

Εναλλαγή σε προβολή 'Δυνατότητες'

Ανοίγει την Αρχική σελίδα στο Προβολή 'Δυνατότητες' για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Προβολή εφαρμογών

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Εφαρμογές από την οποία μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που ανήκουν στην επιλεγμένη τοποθεσία.

Προβολή εικονικών καταλόγων

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Εικονικοί κατάλογοι από την οποία μπορείτε να προβάλετε τους εικονικούς καταλόγους που ανήκουν στη ριζική εφαρμογή της επιλεγμένης τοποθεσίας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων