Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός μεταφρασμένης προσαρμοσμένης διαδρομής σφάλματος για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της διαδρομής των μεταφρασμένων αρχείων σφάλματος.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διαδρομή ριζικού καταλόγου

Πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή του ριζικού καταλόγου των μεταφρασμένων αρχείων σφαλμάτων. Η διαδρομή ριζικού καταλόγου είναι τμήμα της διαδρομής που προηγείται του καταλόγου γλώσσας, για παράδειγμα, EN-US. Για παράδειγμα, εάν η πλήρης διαδρομή για τη γλώσσα EN-US είναι d:\errors\EN-US\messages\404.htm, πληκτρολογήστε d:\errors.

Αναζήτηση

Ανοίγει το μενού του αρχείου από το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τη διαδρομή.

Σχετική διαδρομή αρχείου

Πληκτροογήστε τη σχετική φυσική διαδρομή του μεταφρασμένου αρχείου σφάλματος. Η σχετική διαδρομή αρχείου είναι τμήμα της διαδρομής που ακολουθεί τον κατάλογο γλώσσας, για παράδειγμα, EN-US. Για παράδειγμα, εάν η πλήρης διαδρομή για τη γλώσσα EN-US είναι d:\errors\EN-US\messages\404.htm, πληκτρολογήστε \messages\404.htm.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων