Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας φορμών για έλεγχο ταυτότητας για τοποθεσίες μεγάλης κυκλοφορίας ή εφαρμογές σε δημόσιους διακομιστές. Αυτή η λειτουργία ελέγχου ταυτότητας επιτρέπει τη διαχείριση της καταχώρησης και του ελέγχου ταυτότητας του προγράμματος-πελάτη σε επίπεδο εφαρμογής, αντί να βασίζεται στους μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Έλεγχος ταυτότητας φορμών

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε τον έλεγχο ταυτότητας φορμών.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας φορμών.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας φορμών.

Επεξεργασία

Κάντε κλικ στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας φορμών όπου μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες παραμέτρους για τον έλεγχο ταυτότητας φορμών, όπως τις ρυθμίσεις των cookie και τη διεύθυνση URL σύνδεσης που ανακατευθύνει τα προγράμματα-πελάτες χωρίς έλεγχο ταυτότητας. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια μόνο όταν επιλέγετε Έλεγχο ταυτότητας φορμών από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων