Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ομάδας για να προσθέσετε μια ομάδα προφίλ. Οι ομάδες είναι χρήσιμες για την οργάνωση των ιδιοτήτων προφίλ.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Καθορίζει το όνομα της ομάδας προφίλ.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων