Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή επέκτασης ονόματος αρχείου ή Απόρριψη επέκτασης ονόματος αρχείου για να προσθέσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου στη λίστα των επεκτάσεων ονομάτων αρχείων, για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα απορρίπτει την πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επέκταση ονόματος αρχείου

Καθορίζει την επέκταση ονόματος αρχείου, για την οποία η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων