Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία χρήστη .NET για να τροποποιήσετε ένα ρόλο χρήστη ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χρήστη

Καθορίζει μια μοναδική ταυτότητα χρήστη.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ορίζει μια προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα χρήστη.

Ρόλοι

Καθορίζει το ρόλο ή τους ρόλους στους οποίους ανήκει ο χρήστης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων