Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα SSL (Secure Sockets Layer) για να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα που αποστέλλονται μεταξύ ενός διακομιστή Web και ενός προγράμματος-πελάτη. Για να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση SSL, πρέπει πρώτα να λάβετε και να εγκαταστήσετε ένα έγκυρο πιστοποιητικό διακομιστή. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό διακομιστή από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA), η οποία μπορεί να είναι μια εσωτερική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών του τομέα των Windows ή μια αξιόπιστη τρίτη δημόσια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για αντιμετώπιση προβλημάτων, έλεγχο ή ανάπτυξη εφαρμογών. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό διακομιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό και να συνδέσετε το πρωτόκολλο HTTPS στην τοποθεσία Web που διαθέτετε.

Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία η οποία συνδέεται για το πρωτόκολλο HTTPS ή για να ενεργοποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις SSL για μια τοποθεσία, πρέπει πρώτα να έχετε ένα πιστοποιητικό διακομιστή. Τα πιστοποιητικά διακομιστή μπορούν να ρυθμιστούν μόνο στο επίπεδο του διακομιστή Web, αλλά οι συνδέσεις τοποθεσιών και οι ρυθμίσεις SSL μπορούν να ρυθμιστούν μόνο σε επίπεδο τοποθεσίας, εφαρμογής ή φυσικού καταλόγου.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λάβετε ένα πιστοποιητικό διακομιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, να αγοράσετε ένα πιστοποιητικό από μια εξωτερική τρίτη αρχή έκδοσης δημόσιων πιστοποιητικών ή να ζητήσετε ένα πιστοποιητικό από μια εσωτερική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών τομέα. Από τις τρεις επιλογές, τα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά είναι τα λιγότερο ασφαλή και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή την αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογών που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTPS.

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Λάβετε ένα πιστοποιητικό διακομιστή κατάλληλο για το έργο σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πιστοποιητικό στο IIS.

Ρύθμιση παραμέτρων πιστοποιητικών διακομιστή (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Δημιουργήστε μια σύνδεση HTTPS για την τοποθεσία που θα φιλοξενεί τα κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Προσθήκη σύνδεσης σε μια τοποθεσία Web (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρύθμιση παραμέτρων SSL για την τοποθεσία, την εφαρμογή ή τον φυσικό κατάλογο.

Ρύθμιση παραμέτρων SSL (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων