Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μη επιτρεπόμενης ακολουθίας URL FTP για να προσθέσετε μια ακολουθία URL στη λίστα των ακολουθιών URL, στις οποίες η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ακολουθία URL

Καθορίζει την ακολουθία URL, για την οποία η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων