Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ρήματα HTTP, για να δημιουργήσετε μία λίστα ρημάτων για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση. Παραδείγματα ρημάτων HTTP αποτελούν τα: GET, POST και HEAD.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ρήμα

Προβάλλει το ρήμα για το οποίο η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Επιτρέπεται

Εμφανίζει την κατάσταση του ρήματος, η οποία θα είναι είτε TRUE, εάν το ρήμα επιτρέπεται, είτε FALSE, εάν το ρήμα απορρίπτεται.

Σημείωση

Θα αποκλείονται μόνο τα ρήματα που εμφανίζονται στη λίστα και έχουν την επιλογή Επιτρέπεται ορισμένη ως False. Όλα τα άλλα ρήματα επιτρέπονται.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποδοχή ρήματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή ρήματος που σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα ρήμα στη λίστα με τα επιτρεπόμενα ρήματα.

Απόρριψη ρήματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη ρήματος που σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα ρήμα στη λίστα με τα ρήματα που απορρίπτονται.

Για κοινά στοιχεία, ανατρέξτε στη σελίδα Σελίδα "Φιλτράρισμα αιτήσεων".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων