Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις τοποθεσίας για να καθορίσετε τις συνδέσεις για μια τοποθεσία.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Τύπος

Εμφανίζει το πρωτόκολλο για κάθε σύνδεση τοποθεσίας.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Εμφανίζει το όνομα του κεντρικού υπολογιστή, εάν υπάρχει, για κάθε σύνδεση τοποθεσίας.

Θύρα

Εμφανίζει τον αριθμό θύρας για κάθε σύνδεση τοποθεσίας.

Διεύθυνση IP

Εμφανίζει τη διεύθυνση IP για κάθε σύνδεση τοποθεσίας. Εάν δεν καθορίζεται μια διεύθυνση IP, στο πεδίο της διεύθυνσης IP εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*), που δηλώνει ότι η σύνδεση αφορά όλες τις διευθύνσεις IP.

Πληροφορίες σύνδεσης

Εμφανίζει τις πληροφορίες σύνδεσης για συνδέσεις τοποθεσίας που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα διαφορετικά από τα εξής:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σύνδεσης τοποθεσίας από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση στην τοποθεσία.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σύνδεσης τοποθεσίας από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σύνδεση.

Κατάργηση

Καταργεί την επιλεγμένη σύνδεση από την τοποθεσία. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν μια τοποθεσία διαθέτει περισσότερες από μία συνδέσεις.

Αναζήτηση

Ανοίγει την προεπιλεγμένη σελίδα της τοποθεσίας Web σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη σύνδεση.

Σημείωση

Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο για συνδέσεις HTTP και HTTPS.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις τοποθεσίας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων