Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μη επιτρεπόμενης ακολουθίας, για να προσθέσετε μια ακολουθία URL στη λίστα των ακολουθιών URL, για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ακολουθία URL

Καθορίζει την ακολουθία URL για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος θα αρνείται την πρόσβαση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων