Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη συμβολοσειράς σύνδεσης και Επεξεργασία συμβολοσειράς σύνδεσης για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε είτε μια συμβολοσειρά σύνδεσης SQL ή μια προσαρμοσμένη συμβολοσειρά σύνδεσης για χρήση σε εφαρμογή που συνδέεται σε βάση δεδομένων.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συμβολοσειρά σύνδεσης, για παράδειγμα, StagingSqlServer. Το όνομα που εισαγάγετε θα πρέπει να είναι το ίδιο όνομα που αναφέρετε στον κώδικα της εφαρμογής σας για την ανάκτηση δεδομένων που χρησιμοποιούν αυτήν τη συμβολοσειρά σύνδεσης.

Διακομιστής

Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή SQL, όπου βρίσκεται η βάση δεδομένων.

Βάση δεδομένων

Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων του διακομιστή SQL.

Πιστοποιήσεις

Καθορίζει τις πιστοποιήσεις ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στη βάση δεδομένων.

Χρήση ενσωματωμένης ασφάλειας των Windows

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμβολοσειράς σύνδεσης, ώστε η εφαρμογή να χρησιμοποιεί την τρέχουσα ταυτότητα των Windows που είναι εγκατεστημένη στο νήμα του λειτουργικού συστήματος για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του διακομιστή SQL. Η ενσωματωμένη ασφάλεια απαιτεί την εκτέλεση του διακομιστή SQL στον ίδιο υπολογιστή με τις υπηρεσίες IIS, εκτός εάν ο διαχειριστής έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους ανάθεσης μεταξύ των υπολογιστών. Η ενσωματωμένη ασφάλεια απαιτεί επίσης να βρίσκονται όλοι οι χρήστες της εφαρμογής στον ίδιο τομέα, ώστε οι πιστοποιήσεις τους να είναι διαθέσιμες στο διακομιστή Web.

Καθορισμός πιστοποιήσεων

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμβολοσειράς σύνδεσης, ώστε να χρησιμοποιεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης διακομιστή SQL. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη, όταν η βάση δεδομένων του διακομιστή SQL βρίσκεται σε υπολογιστή διαφορετικό από τον υπολογιστή του διακομιστή Web.

Ορισμός

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στη βάση δεδομένων του SQL Server.

Προσαρμογή

Πληκτρολογήστε μια προσαρμοσμένη συμβολοσειρά σύνδεσης βάσης δεδομένων. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συμβολοσειρά σύνδεσης αντί της συμβολοσειράς σύνδεσης SQL, όταν θέλετε να συνδεθείτε σε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης δεδομένων ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσθετων συμβολοσειρών σύνδεσης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων