Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τύπου MIME και Επεξεργασία τύπου MIME για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τύπους MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Οι τύποι MIME βοηθούν τους υπολογιστές-πελάτες να χειρίζονται κατάλληλα τις επεκτάσεις ονομάτων αρχείων. Εάν οι υπηρεσίες IIS δεν αναγνωρίζουν την επέκταση του ονόματος αρχείου που ζητήθηκε από τον υπολογιστή-πελάτη, οι υπηρεσίες IIS αποστέλλουν το περιεχόμενο ως προεπιλεγμένο τύπο MIME, δηλαδή ως εφαρμογή. Αυτός ο τύπος MIME υποδηλώνει ότι το αρχείο περιέχει δεδομένα εφαρμογής και συνήθως σημαίνει ότι οι υπολογιστές-πελάτες δεν μπορούν να επεξεργαστούν το αρχείο.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επέκταση

Πληκτρολογήστε μια επέκταση ονόματος αρχείου. Πρόκειται για επέκταση ονόματος στατικού αρχείου, για παράδειγμα, .chm.

Τύπος MIME

Πληκτρολογήστε έναν τύπο MIME, για παράδειγμα, μια εφαρμογή/ροή οκτέτου.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων