Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ταυτότητα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογαριασμού όπου εκτελείται η διεργασία του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους προκαθορισμένους λογαριασμούς ασφαλείας ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προσαρμοσμένου λογαριασμού.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη ταυτότητα, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη που προσδιορίζετε είναι μέλος της ομάδας IIS_IUSRS στο διακομιστή Web, ώστε ο λογαριασμός να έχει κατάλληλη πρόσβαση στους πόρους. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε Windows και έλεγχο ταυτότητας Kerberos στο περιβάλλον σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρήσετε ένα όνομα SPN (Service Principle Name) με τον ελεγκτή τομέα (DC).

Για τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας ταυτότητας χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών
 1. Στη σελίδα της δυνατότητας Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών, επιλέξτε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών από τη λίστα.

 2. Στο παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Μοντέλο διεργασιών, εντοπίστε το πεδίο Ταυτότητα και κάντε κλικ στην επιλογή (το κουμπί "Ιδιότητες") για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ταυτότητα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

 4. Επιλέξτε μια ρύθμιση ταυτότητας:

  • Επιλέξτε Ενσωματωμένος λογαριασμός για να χρησιμοποιήσετε έναν προκαθορισμένο λογαριασμό ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους λογαριασμούς από τη λίστα.

  • Επιλέξτε Προσαρμοσμένος λογαριασμός για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προσαρμοσμένου λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων από το οποίο μπορείτε να καθορίσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενσωματωμένος λογαριασμός

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε έναν από τους προκαθορισμένους λογαριασμούς ασφαλείας. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

 • ApplicationPoolIdentity – Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένος ο λογαριασμός “Ταυτότητα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών”. Ο λογαριασμός “Ταυτότητα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών” δημιουργείται δυναμικά, κατά την έναρξη ενός χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών, και επομένως αυτός ο λογαριασμός παρέχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια για τις εφαρμογές σας.

 • LocalService - Ο λογαριασμός τοπικής υπηρεσίας είναι μέλος της ομάδας χρηστών και έχει τα ίδια δικαιώματα χρήστη με το λογαριασμό υπηρεσίας δικτύου, ωστόσο ο λογαριασμός τοπικής υπηρεσίας περιορίζεται στον τοπικό υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτόν το λογαριασμό όταν η διεργασία στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών δεν απαιτεί πρόσβαση εκτός του διακομιστή Web, στον οποίο εκτελείται.

 • LocalSystem - Ο λογαριασμός τοπικού συστήματος έχει όλα τα δικαιώματα χρήστη και είναι μέρος της ομάδας διαχειριστών στο διακομιστή Web. Εφόσον είναι εφικτό, αποφύγετε τη χρήση του λογαριασμού τοπικού συστήματος, επειδή παρουσιάζει σοβαρότερο κίνδυνο ασφάλειας για το διακομιστή Web.

 • NetworkService – Ο λογαριασμός υπηρεσίας δικτύου είναι μέλος της ομάδας χρηστών και έχει τα δικαιώματα χρήστη που απαιτούνται για την εκτέλεση εφαρμογών. Μπορεί να αλληλεπιδρά σε δίκτυο βασισμένο σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory, χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις του λογαριασμού του υπολογιστή.

Προσαρμοσμένος λογαριασμός

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προσαρμοσμένου λογαριασμού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί Ορισμός για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ονόματος χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό.

Ορισμός

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων από το οποίο μπορείτε να καθορίσετε επιπρόσθετα διαπιστευτήρια για τον προσαρμοσμένο λογαριασμό.

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο του λογαριασμού χρήστη, στον οποίο θέλετε να εκτελείται η διεργασία.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη που καθορίσατε στο πλαίσιο Όνομα χρήστη.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη που καθορίσατε στο πλαίσιο Όνομα χρήστη.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων