Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Πιστοποιητικά διακομιστή για να δείτε τα ονόματα των πιστοποιητικών, τα πλήρως προσδιορισμένα ονόματα τομέα (FQDN) των κεντρικών υπολογιστών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά, και τα ονόματα FQDN των διακομιστών που εξέδωσαν τα πιστοποιητικά.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει τα ονόματα πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί για προγράμματα-πελάτες που εκτελούνται σε κεντρικούς υπολογιστές είτε Internet είτε intranet.

Σημείωση

Τα πιστοποιητικά δεν είναι απαραίτητο να έχουν ονόματα. Μπορεί να απαιτείται η προβολή άλλων στηλών για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.

Κάτοχος πιστοποιητικού

Εμφανίζει τα ονόματα FQDN των κεντρικών υπολογιστών Internet ή intranet, για τους οποίους έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά.

Εκδόθηκε από

Εμφανίζει τα FQDN των διακομιστών που έχουν εκδώσει πιστοποιητικά σε πελάτες που εκτελούνται είτε στο Internet είτε σε intranet.

Ημερομηνία λήξης

Εμφανίζει την ημερομηνία που λήγει το πιστοποιητικό.

Αναδιατύπωση του πιστοποιητικού

Εμφανίζει τα δυαδικά δεδομένα που παράγονται με τη χρήση ενός αλγορίθμου κατακερματισμού. Αυτά τα δεδομένα προσδιορίζουν μοναδικά ένα πιστοποιητικό, ωστόσο δεν είναι δυνατή η χρήση των δεδομένων κατακερματισμού για τον εντοπισμό ενός πιστοποιητικού, επειδή ο κατακερματισμός είναι διεργασία μονής κατεύθυνσης.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εισαγωγή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πιστοποιητικού για να επαναφέρετε ένα πιστοποιητικό που έχει χαθεί ή καταστραφεί, για το οποίο προηγουμένως είχατε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, ή για να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό που έχετε λάβει από άλλο χρήστη ή αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Δημιουργία αίτησης πιστοποιητικού

Ανοίγει τη σελίδα του Οδηγού Ιδιότητες αποκλειστικών ονομάτων για να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας σε μια εξωτερική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

Ολοκλήρωση αίτησης πιστοποιητικού

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συμπλήρωση αίτησης πιστοποιητικού για να εγκαταστήσετε τα πιστοποιητικά που λάβατε από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

Δημιουργία πιστοποιητικού τομέα

Ανοίγει τη σελίδα του Οδηγού Ιδιότητες αποκλειστικών ονομάτων για να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας σε μια εσωτερική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

Δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού για να δημιουργήσετε πιστοποιητικά που θα χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα δοκιμής διακομιστή και για την αντιμετώπιση προβλημάτων πιστοποιητικών τρίτων.

Προβολή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πιστοποιητικό ώστε να μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα πιστοποιητικό. Πρέπει να επιλέξετε ένα πιστοποιητικό για να δείτε αυτήν την επιλογή.

Εξαγωγή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή πιστοποιητικού για να εξαγάγετε πιστοποιητικά από ένα διακομιστή προέλευσης, όταν θέλετε να εφαρμόσετε το ίδιο πιστοποιητικό σε διακομιστή προορισμού ή όταν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για ένα πιστοποιητικό και για το σχετικό ιδιωτικό κλειδί. Πρέπει να επιλέξετε ένα πιστοποιητικό για να δείτε αυτήν την επιλογή.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας. Πρέπει να επιλέξετε ένα πιστοποιητικό για να δείτε αυτήν την επιλογή.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων