Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση ρύθμισης παραμέτρων, για να κάνετε αναζήτηση σε συγκεκριμένες ενότητες στα αρχεία σας ρύθμισης παραμέτρων.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εύρεση ενότητας

Πληκτρολογήστε τη διαδρομή της ενότητας για την οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σας Καθώς πληκτρολογείτε κάθε χαρακτήρα, τα αποτελέσματα αναζήτησης φιλτράρονται ώστε να περιλαμβάνουν μόνο τις ενότητες που ταιριάζουν.

Αριστερό παράθυρο

Εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης για την αναζήτηση ενότητας είτε σε προβολή Ιεραρχίας είτε σε Επίπεδη προβολή.

Δεξιό παράθυρο

Εμφανίζει την τιμή της παραμέτρου από την ενότητα για την οποία πραγματοποιήσατε αναζήτηση μέσα στο δικό σας αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων