Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων συνοπτικού ελέγχου ταυτότητα για να καθορίσετε το όνομα τομέα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή
  • Τομέας

Πληκτρολογήστε το όνομα τομέα DNS ή τη διεύθυνση που θα χρησιμοποιεί τις πιστοποιήσεις, για τον έλεγχο της ταυτότητας των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί ο εσωτερικός τομέας των Windows. Η παροχή ενός Τομέα είναι υποχρεωτική για τον συνοπτικό έλεγχο ταυτότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων