Χρησιμοποιήστε τη σελίδα του οδηγού Παροχή πιστοποιήσεων για να ορίσετε τις πιστοποιήσεις για τη σύνδεση σε ένα διακομιστή, μια τοποθεσία ή μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη IIS Manager. Οι πιστοποιήσεις που καθορίζονται σε αυτήν τη σελίδα μπορούν να είναι είτε λογαριασμοί χρηστών των Windows είτε λογαριασμοί χρηστών για τη IIS Manager.

Εάν λάβετε ένα σφάλμα όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή, ελέγξτε τα εξής πιθανά ζητήματα:

  • Πληκτρολογήσατε λανθασμένα μια τιμή, για παράδειγμα, το όνομα του διακομιστή ή τα διαπιστευτήρια χρήστη.

  • Ο διακομιστής Web στον οποίο συνδέεστε δεν εκτελεί το IIS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη IIS Manager στο IIS για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Web που εκτελεί μια προηγούμενη έκδοση των υπηρεσιών IIS.

  • Η υπηρεσία διαχείρισης δεν εκκινείται στο διακομιστή Web.

  • Ένας κανόνας Τείχους προστασίας δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ενός λογαριασμού στον οποίο θέλετε να επιτρέπεται η σύνδεση στο διακομιστή, στην τοποθεσία ή στην εφαρμογή.

Σημείωση

Μόνο οι διαχειριστές των διακομιστών μπορούν να συνδέονται σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί IIS Manager.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που συσχετίζεται με το όνομα χρήστη.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων