Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Συμπίεση για ταχύτερη μετάδοση μεταξύ των υπηρεσιών IIS και των προγραμμάτων περιήγησης με δυνατότητα συμπίεσης. Η συμπίεση είναι χρήσιμη, εάν η τοποθεσία χρησιμοποιεί μεγάλο εύρος ζώνης ή εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε το εύρος ζώνης αποτελεσματικότερα. Η συμπίεση μπορεί να βελτιώσει την απόδοση εάν το εύρος δικτύου είναι περιορισμένο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τα προγράμματα-πελάτες κινητής τηλεφωνίας. Η συμπίεση βελτιώνει επίσης την απόδοση σε ένα περιβάλλον κέντρου δεδομένων.

Οι υπηρεσίες IIS παρέχουν τις ακόλουθες επιλογές συμπίεσης:

  • Μόνο στατικά αρχεία

  • Μόνο δυναμικές αποκρίσεις εφαρμογής

  • Στατικά αρχεία και δυναμικές αποκρίσεις εφαρμογής

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση συμπίεσης στατικού περιεχομένου

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS για τη συμπίεση στατικού περιεχομένου.

Σημείωση

Σε αντίθεση με τις δυναμικές αποκρίσεις, οι συμπιεσμένες στατικές αποκρίσεις μπορούν να αποθηκευτούν στο cache στο δίσκο, για πολλαπλές αιτήσεις χωρίς να υποβαθμίζονται οι πόροι CPU. Στην επόμενη αίτηση, η ανάκτηση ενός συμπιεσμένου αρχείου μπορεί να γίνει από το δίσκο, οπότε βελτιώνεται η απόδοση, επειδή δεν απαιτείται ξανά η συμπίεση του αρχείου από το CPU.

Ενεργοποίηση συμπίεσης δυναμικού περιεχομένου

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS για τη συμπίεση δυναμικού περιεχομένου.

Σημείωση

Η συμπίεση δυναμικών αποκρίσεων εφαρμογής μπορεί να επηρεάσει τους πόρους CPU, επειδή οι υπηρεσίες IIS δεν αποθηκεύουν στο cache τις συμπιεσμένες εκδόσεις των δυναμικών δεδομένων εξόδου. Εάν η συμπίεση είναι ενεργοποιημένη για δυναμικές αποκρίσεις και οι υπηρεσίες IIS λάβουν μια αίτηση για πόρο που περιέχει δυναμικό περιεχόμενο, η απόκριση που αποστέλλουν οι υπηρεσίες IIS συμπιέζεται εκ νέου κάθε φορά που ζητείται. Επειδή η δυναμική συμπίεση καταναλώνει σημαντικούς πόρους χρόνου και μνήμης CPU, χρησιμοποιήστε τη μόνο σε διακομιστές που έχουν προγράμματα-πελάτες με αργές συνδέσεις δικτύου, αλλά διαθέσιμο χρόνο CPU.

Να συμπιέζονται μόνο αρχεία μεγαλύτερα από (σε byte)

Καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος αρχείου που θέλετε να συμπιέσουν οι υπηρεσίες IIS. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 256 byte.

Σημείωση

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Κατάλογος cache

Καθορίζει τη διαδρομή ενός τοπικού καταλόγου, όπου ένα στατικό αρχείο αποθηκεύεται στο cache αφού συμπιεστεί, έως ότου λήξει ή έως ότου αλλάξει το περιεχόμενο. Για λόγους ασφαλείας, αυτός ο προσωρινός κατάλογος πρέπει να βρίσκεται σε τοπική μονάδα δίσκου, σε διαμέρισμα με διαμόρφωση NTFS. Η συμπίεση του καταλόγου δεν είναι δυνατή και ο κατάλογος δεν επιτρέπεται να είναι κοινόχρηστος.

Σημείωση

Αυτό το πλαίσιο είναι διαθέσιμο μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Όριο χώρου στο δίσκο ανά χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών (σε ΜΒ)

Ορίζει το μέγιστο ποσοστό χώρου σε megabyte, που θέλετε να χρησιμοποιήσουν οι υπηρεσίες IIS κατά τη συμπίεση στατικού περιεχομένου. Όταν καθορίζεται αυτή η ρύθμιση, οι υπηρεσίες IIS εκτελούν αυτόματα εκκαθάριση του προσωρινού καταλόγου μόλις επιτευχθεί το καθορισμένο όριο. Το προκαθορισμένο όριο είναι 100 MB ανά χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Σημείωση

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων