Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας απομίμησης ASP.NET όταν θέλετε να εκτελέσετε την εφαρμογή ASP.NET σε περιβάλλον ασφαλείας διαφορετικό από το προεπιλεγμένο.

Εάν ενεργοποιήσετε την απομίμηση για μια εφαρμογή ASP.NET, αυτή η εφαρμογή θα μπορεί να εκτελεστεί σε ένα από δύο διαφορετικά περιβάλλοντα: είτε ως χρήστης με έλεγχο ταυτότητας από τις υπηρεσίες IIS είτε ως αυθαίρετος λογαριασμός που δημιουργείτε εσείς. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιούσατε ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας και επιλέξετε την εκτέλεση της εφαρμογής ASP.NET ως χρήστη που υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας, η εφαρμογή θα εκτελεστεί σε λογαριασμό ρυθμισμένο για ανώνυμους χρήστες (κατά κανόνα, IUSR). Ομοίως, εάν επιλέξτε την εκτέλεση της εφαρμογής σε αυθαίρετο λογαριασμό, η εφαρμογή θα εκτελεστεί σε όποιο περιβάλλον ασφαλείας ρυθμίστηκε για αυτόν το λογαριασμό.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Απομίμηση ASP.NET

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε τον έλεγχο ταυτότητας απομίμησης ASP.NET.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας απομίμησης ASP.NET.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας απομίμησης ASP.NET.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων απομίμησης ASP.NET όπου μπορείτε να καθορίσετε την ταυτότητα βάσει της οποίας θα πρέπει να εκτελείται η εφαρμογή ASP.NET. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια μόνο όταν επιλέγετε Απομίμηση ASP.NET από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων