Χρησιμοποιήστε τη σελίδα του οδηγού Καθορισμός λεπτομερειών σύνδεσης εφαρμογής για να καθορίσετε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε στη IIS Manager. Ο διαχειριστής διακομιστή θα σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Εάν λάβετε ένα σφάλμα όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή, ελέγξτε τα εξής πιθανά ζητήματα:

  • Πληκτρολογήσατε λανθασμένα μια τιμή, για παράδειγμα, το όνομα του διακομιστή ή τα διαπιστευτήρια χρήστη.

  • Ο διακομιστής Web στον οποίο συνδέεστε δεν εκτελεί το IIS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη IIS Manager στο IIS για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Web που εκτελεί μια προηγούμενη έκδοση των υπηρεσιών IIS.

  • Η υπηρεσία διαχείρισης δεν εκκινείται στο διακομιστή Web.

  • Ένας κανόνας Τείχους προστασίας δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα διακομιστή

Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή που φιλοξενεί την εφαρμογή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν ο διακομιστής χρησιμοποιεί μια θύρα διαφορετική από τη θύρα 8172 (η προεπιλεγμένη θύρα που έχει καθοριστεί για την υπηρεσία διαχείρισης), πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και τον αριθμό θύρας διαχωρισμένα με άνω και κάτω τελεία (:). Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την τιμή contoso:8080 για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή με το όνομα contoso χρησιμοποιώντας την υπηρεσία διαχείρισης ρυθμισμένη για αποδοχή συνδέσεων σε θύρα 8080. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IPv4 ή IPv6 σε αγκύλες ([]).

Όνομα τοποθεσίας

Πληκτρολογήστε το φιλικό όνομα της τοποθεσίας που περιέχει την εφαρμογή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Όνομα εφαρμογής

Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων