Το IIS 7 παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη, το IIS Manager, το οποίο επιτρέπει τα εξής:

  • Διαχείριση IIS και ASP.NET σε ένα εργαλείο.

  • Προβολή πληροφοριών κατάστασης και διάγνωσης, όπου περιλαμβάνεται η δυνατότητα προβολής σε πραγματικό χρόνο των τρεχόντων αιτήσεων που εκτελούνται.

  • Ρύθμιση παραμέτρων εξουσιοδότησης χρήστη και ρόλου για τοποθεσίες Web και εφαρμογές Web.

  • Σύνδεση σε ένα διακομιστή Web, σε μια τοποθεσία ή σε μια εφαρμογή Web από απόσταση χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP.

Επιπλέον, μπορείτε να επεκτείνετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, ώστε να περιλαμβάνει τις δικές σας προσαρμοσμένες λειτουργίες.

Βοήθεια F1

Το IIS Manager παρέχει περιγραφές όλων των στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε κάθε σελίδα δυνατότητας, παράθυρο διαλόγου και σελίδα οδηγού στο IIS Manager. Για να εμφανίσετε αυτήν τη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο F1 στην ενεργή σελίδα δυνατότητας, στο ενεργό παράθυρο διαλόγου ή στην ενεργή σελίδα οδηγού.

Βοήθεια μενού και γραμμής εργασιών

Για λόγους συνέπειας με άλλα συμπληρωματικά προγράμματα κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC), η Βοήθεια του IIS Manager είναι διαθέσιμη και από το μενού και από τη γραμμή εργασιών του συμπληρωματικού προγράμματος.

Βοήθεια μενού

Η γραμμή μενού εμφανίζει ένα μενού Βοήθειας. Από αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε τη Βοήθεια σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη, εκτός από το περιεχόμενο της Βοήθειας που είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε σύνδεση Internet, μπορείτε να αναζητήσετε την τοποθεσία Windows Server 2008 Technical Library on Microsoft TechNet (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά) για να δείτε όλο το διαθέσιμο περιεχόμενο της Βοήθειας του IIS 7 για διαχειριστές IT.

Βοήθεια γραμμής εργασιών

Η γραμμή εργασιών εμφανίζει ένα εικονίδιο Βοήθειας, όπου μπορείτε να κάνετε κλικ για να προβάλετε τη Βοήθεια σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη στο IIS 7. Η γραμμή εργασιών εμφανίζεται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Βοήθεια παραθύρου ενεργειών

Το παράθυρο Ενέργειες εμφανίζει ένα εικονίδιο Βοήθειας, όπου μπορείτε να κάνετε κλικ για να προβάλετε τη Βοήθεια σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη στο IIS 7. Το παράθυρο Ενέργειες εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.


Πίνακας περιεχομένων