Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Πληροφορίες τοποθεσίας του "Οδηγού δημοσίευσης τοποθεσίας FTP", για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της τοποθεσίας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα τοποθεσίας FTP

Καθορίζει το φιλικό όνομα για την τοποθεσία FTP.

Φυσική διαδρομή

Καθορίζει τη φυσική διαδρομή για την τοποθεσία FTP.


Πίνακας περιεχομένων