Χρησιμοποιήστε το βασικό έλεγχο ταυτότητας για να απαιτείται από τους χρήστες η εισαγωγή έγκυρου ονόματος χρήστη και έγκυρου κωδικού πρόσβασης, για την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Όλα τα κύρια προγράμματα-περιήγησης υποστηρίζουν αυτή τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας, η οποία λειτουργεί μέσω τειχών προστασίας και διακομιστών μεσολάβησης. Το μειονέκτημα του βασικού ελέγχου ταυτότητας είναι ότι μεταδίδει κωδικούς πρόσβασης μέσω του δικτύου χρησιμοποιώντας αδύναμη κρυπτογράφηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον βασικό έλεγχο ταυτότητας μόνο όταν γνωρίζετε ότι η σύνδεση μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή είναι ασφαλής.

Απενεργοποιήστε τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας, εάν χρησιμοποιείτε βασικό έλεγχο ταυτότητας. Η πρώτη αίτηση που αποστέλλουν όλα τα προγράμματα περιήγησης σε ένα διακομιστή είναι αίτηση ανώνυμης πρόσβασης στο περιεχόμενο του διακομιστή. Εάν δεν απενεργοποιήσετε τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας, οι χρήστες θα μπορούν ανώνυμα να αποκτούν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του διακομιστή, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμένου περιεχομένου.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε τον βασικό έλεγχο ταυτότητας.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον βασικό έλεγχο ταυτότητας.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τον βασικό έλεγχο ταυτότητας.

Επεξεργασία

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων βασικού ελέγχου ταυτότητας όπου μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τομέα και τον τομέα. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια μόνο όταν επιλέγετε Βασικός έλεγχο ταυτότητας από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων